••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386

اگر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای میان من و توست


اگر کلمه دوستت دارم نمایشگر عشق خدایی من نسبت به توست

اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست

اگر کلمه دوستت دارم پایان همه جدایی هاست

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر اشتیاق راستین من نسبت به توست

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد میزنم

دوستت دارم

 


21:45 | سام | نظرات [1]