••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••چهارشنبه 16 اسفند 1385

چگونه دلتنگیهایم را به تصویر بکشم  

چگونه بگویم دوستت دارم

تا باور کنی همیشه در قلب منی  

من اگه توی دنیا دوتا امید داشته باشم  

اولی خداست و دومی تویی  

بدون تو دنیا برام هیچ ارزشی نداره  

با این وجود از ته دل میگویم

 

دوستت دارم

 


11:45 | سام | نظرات [2]