••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••



جمعه 5 بهمن 1386

  نوبت  خاموشی  من سهل و اسان  می رسد

                          من که می دانم که تا سرگرم بزم و مستی ام

                           مرگ ویرانگر چه بی رحم  و شتابان می رسد

                                پس چرا عاشق نباشم؟؟؟؟؟

20:32 | سام | نظرات [1]