••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386

sam jojoooo

امروز که محتاج تو ام جای توخالی است
 فردا که می ایی به سراغم نفسی نیست
 بر من نفسی نیست ، نفسی نیست
 در خانه کسی نیست
 نکن امروز را فردا
بیا با ما که فردایی نمی ماند
که از تقدیر و فال ما
در این دنیا کسی چیزی نمی داند
تا اینه رفتم که در آن اینه هم جز تو کسی نیست
 من در پی خویشم به تو بر می خورم اما
 در تو شده ام گم که به من دسترسی نیست
نکن امروز را فردا
دلم افتاده زیر پا
 بیا ای نازنین ای یار
 دلم را از زمین بردار
 در این دنیای وانفسا
 تویی تنها منم تنها
نکن امروز را فردا ، بیا با ما ،‌ بیا تا ما
 امروز که محتاج توام جای تو خالی ست
فردا که میایی به سراغم نفسی نیست
 در این دنیای ناهموار
که می بارد به سر آوار
به حال خود مرا مگذار
رهایم کن از این تکرار
س آن کهنه درختم که تنم غرقه ی برف است
 حیثیت این باغ منم
خار و خسی نیست

 Baba AshGh

 

ژ


21:39 | سام | نظرات [0]