••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••یکشنبه 13 اسفند 1385

عاشقه کسی باش که قلب بزرگی داشته باشه

 تا مجبور نشی برای اینکه تو قلبش جا بشی

 خودت رو کوچیک کنی

عاشقه کسی باش که قلب بزرگی داشته باشه

 تا مجبور نشی برای اینکه تو قلبش جا بشی

 خودت رو کوچیک کنی

 

 

 


20:40 | سام | نظرات [1]