••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••چهارشنبه 2 اسفند 1385

 

 

 

      گفت :    سلام !
           گفتم :    سلام !
           معصومانه گفت : می مانی ؟
           گفتم :    تو چطور ؟
           محکم گفت :  همیشه می مانم !
           گفتم :    می مانم  . 

           روزها گذشت . روزی عزم رفتن کرد . گفتم :  تو که گفته بودی می مانی ؟!
           گفت  :   نمی توانم !  قول ماندن به دیگری داده ام .... باید بروم !

دلم گرفته آسمون از خودم خسته ترم

تو روزگار بی کسی یه عمره در به درم

m عسلم دوست دارم m

 


12:33 | سام | نظرات [3]