••»»(دوستت دارم همین)»»~••

••»»(َAloNe BoYَ)»»~••سه‌شنبه 3 بهمن 1385

پشت هیچستان جایی ست !

عقل گفتش تشنه کامی، نوش کن
عشق گفتش بحر غیرت جوش کن
آب گفتش بر صفای من نگر
قلب گفتش در وفای من نگر
عافیت گفتش کف آبی بنوش
عاطفت گفتش که چشم از وی بپوش
تشنگی گفتش تو را سازم هلاک
رستگی گفتش که از مردن چه باک


پشت هیچستان جایی ست !

نمی دانی که هیچستان چه جایی ست. . .

 نمی دانی خانه ی دوست کجاست . .

 

اگر تو را به هیچستان راه نمی دهند

حتماْ ظرفیتش را نداری!

اگر جایی در هیچستان نداری و پشت آن را ندیده ای

دلیل بر عدم وجود   نیست!

 

 هیچستان  جایی ست که باید متواضع و پاک ،

 با روحی عظیم وارد شد...

 روحت بزرگ نیست تا بدانی که  هیچستان چه جایی ست!

 

ای وفادار  نگو!

از هیچی نگو!

چه فایده ای داره گفتنت ؟

چیزایی رو که می دونم

چه تفاوت دارد برای هیچ کس؟

 

همچنان!

برقص از شادی مردنم عزیزم!


21:19 | سام | نظرات [4]